หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ติดต่อเรา | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ผู้ช่วยวิจัย
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2559
สุขภาพดี้ดี A New Me coming soon (การวางแผนการออกกำลังกาย)

สุขภาพดี้ดี A New Me coming soon (การวางแผนการออกกำลังกาย)

26 พฤษภาคม 2558 โครงการสุขภาพดี้ดี A New Me coming soon จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การวางแผนการออกกำลั...
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุณภาพ (HA) ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลโนนสูง

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุณภาพ (HA) ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลโนนสูง

25 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย...
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุณภาพ (HA) ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลโนนสูง

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุณภาพ (HA) ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลโนนสูง

25 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (โรงเรียนสีมาบริรักษ์)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (โรงเรียนสีมาบริรักษ์)

22 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสีมาบริรักษ์ ในโอกาสเข้...
มหกรรมตรวจสุขภาพ บุคลากร มทส.

มหกรรมตรวจสุขภาพ บุคลากร มทส.

20-22 พฤษภาคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม "มหกรรมตรวจสุขภาพ" สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโน...
ทำสัญญาและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2559

ทำสัญญาและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2559

21 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับคณะแพทย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม การทำสัญญาและปฐมนิเ...
    หน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์ SUTH
    บริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์
    Welcome All New Staff
    หน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา


ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่อง CPAP

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่อง CPAP

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่อง CPAP
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาลงชื่อเปลี่ยนหน่วยบริการที่รพ.มทส

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาลงชื่อเปลี่ยนหน่วยบริการที่รพ.มทส

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาลงชื่อเปลี่ยนหน่วยบริการที่รพ.มทส ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ารพ.มทส ใ...
พิธีทำบุญ ห้องพยาธิกายวิภาค

พิธีทำบุญ ห้องพยาธิกายวิภาค

พิธีทำบุญ ห้องพยาธิกายวิภาค
กิจกรรม KM "การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ ในผู้ป่วยนอกแบบสหสาขาวิชาชีพ"

กิจกรรม KM "การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ ในผู้ป่วยนอกแบบสหสาขาวิชาชีพ"

กิจกรรม KM "การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ ในผู้ป่วยนอกแบบส...
    KM "การดูแลภาวะหายใจล้มเหลวในห้องผู้ป่วยหนัก"
    เปิดให้บริการลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือเข้าระบบจ่ายตรงข้าราชการ
    รพ.มทส ให้บริการสำหรับท่านที่ทำประกันชีวิต
    เชิญร่วมบริจาคโลหิต(16 มกราคม 2558)
    อาคารสร้างเสริมสุขภาพ (อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง...
    โปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักพ่อ"


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)