หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562
ผู้ประกันตน ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตน ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตน ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
ประกาศเรียกเก็บคืนยาลดความดัน LANZAAR

ประกาศเรียกเก็บคืนยาลดความดัน LANZAAR

ประกาศเรียกเก็บคืนยาลดความดัน LANZAAR
ประกาศ ปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562

ประกาศ ปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562

ประกาศ ปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562
    เปลี่ยนแปลงสถานที่บริการคลินิกสูตินรีเวช
    บริจาคโลหิตเดือนแห่งความรัก
    ศูนย์สุขภาพช่องปาก พร้อมบริการแล้ว...วันนี้
    เรียนเชิญร่วมกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก 2018
    ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บุคลากร มทส.(กลุ่มเสี่ยง)
    บริจาคกองทุน รพ.มทส. ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


 ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๐ แห่ง

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๐ แห่ง

14 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘...
การฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)

การฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)

11 และ 13 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรม โครงการ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา...
รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพท...
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

10 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิ...
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา

6 มิถุนายน 2562 ศูนย์สหกิจศึกษานานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Red Star...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ PBM 2563-2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ PBM 2563-2565

4 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มีโครงการPBMทบทวนแผนพัฒนา ระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนยุ...
    ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมก...
    กิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2562
    ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี...
    ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักศึกษา จากโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์นครราช...


- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (14/2562 ตำแหน่งพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) , (17/2562 พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)
- ีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่19/2562 (ผู้ช่วยวิจัย แผนกวิจัยและนวัตกรรม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่19/2562(เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริการทางการแพทย์)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่14/2562(พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย),17/2562(พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ กองทัน รพ.มทส
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2562 (แพทย์ประจำ สาขาสูตินรแพทย์) (ขยายเวลารับสมัคร)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 23/2562 (ตำแหน่งทันตแพทย์ Part Time)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 17/2562 (เจ้าหน้าที่การเงิน)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 14/2562 (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ กองทุน รพ.มทส)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประกาศครั้งที่ 8/2562 (ผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู),14/2562(พนักงานซักรีด), 17/2562(พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรมการผลิต)
- รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 22/2562(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า , พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย , พนักงานซ่อมบำรุง(ลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน))
- รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 21/2562 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)
- รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 19/2562 (ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ธุรการ)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)