หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome เพิ่มเพื่อน
ายงานสถานการณ์ COVID-19  (2 เม.ย. 2563)

ายงานสถานการณ์ COVID-19 (2 เม.ย. 2563)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 (2 เม.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ( 1 เม.ย. 2563)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ( 1 เม.ย. 2563)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา...
รายงานสถานการณ์ COVID-19 (31 มี.ค. 2563)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 (31 มี.ค. 2563)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 (31 มี.ค. 2563)
รพ.มทส. บริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน

รพ.มทส. บริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน รับมือสถานการณ์ COVI...
    รายงานสถานการณ์ COVID-19 ( 30 มี.ค. 2563)
    รพ.มทส. จัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และงดบ...
    รายงานสถานการณ์ COVID-19 (29 มี.ค. 2563)
    แผนเตรียมการในการเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19
    รายงานสถานการณ์ COVID-19 (28 มี.ค. 2563)
    รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield)  พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield) พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

31 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร...
รพ.มทส.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ชาวโคราชร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากผ้า

รพ.มทส.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ชาวโคราชร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากผ้า

13 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมออกบูธ การให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรค COVID -19 การล้...
โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้มีจิตศรัทธา ออกหน่วยแพทย์เค...
รพ.มทส. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ จัดหน่วยแพทย์ รักษาฟรีชาวเมืองคอน

รพ.มทส. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ จัดหน่วยแพทย์ รักษาฟรีชาวเมืองคอน

รพ.มทส. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ นสพ.เดลินิวส์ นักศึกษา วปอ.27 ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการแพทย์ รพ.ขนาดใหญ่และ ...
รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill

รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill กล่าว...
    ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นครชัยบุรินทร์
    มทส. มอบถุงยา “พอเพียง ที่เพียงพอ” จำนวน 772 ใบให้กับ รพ.มทส.
    ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
    เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกัน เพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ


- ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสหกิจครั้งที่ 9/2563 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ,เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง,พนักงานซ่อมบำรุง)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,นักวิชาการโภชนา,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร,เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิการรักษา และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด,พนักงานผู้ช่วยเภสัช,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัช แผนกเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) ประจำปีงบ 9/2563
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ประจำปีงบประมาณ 9/2563 (ฝ่ายเภสัชกรรม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประจำปีงบประมาณ 9/2563
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,พยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งกลุ่มงานการพยาบาล
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 9/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบ 2563 ครั้งที่ 9 (แก้ไขเพิ่มเติม)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 (23 ตำแหน่ง)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7 และ ครั้งที่ 8
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)