หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ติดต่อเรา | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
รับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ(ครั้งที่ 12/59) พยาบาลวิชาชีพ-แผนกห้องผาตัด
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่ 11/59)
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยพยาบาลแผนกหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่
ยกเลิกประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยพยาบาลแผนกหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่
การอบรม "Nutrition Assessment In Critically ill Patient"

การอบรม "Nutrition Assessment In Critically ill Patient"

24 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ "Nutrition Assessment In Critically i...
ประชุมวิชาการ E-Bidding

ประชุมวิชาการ E-Bidding

3 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาด้ว...
สรงสนาน สงกรานต์ รพ.มทส. (11 เมษายน 2559)

สรงสนาน สงกรานต์ รพ.มทส. (11 เมษายน 2559)

11 เมษายน 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "สรงสนาน สงกรานต์ รพ.มทส." โดย...
ต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมฯ HACC นครชัยบุรินทร์

ต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมฯ HACC นครชัยบุรินทร์

9 เมษายน 2559 ทีม SUTH นำทีมโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ...
พิธีรดน้ำและงานประเพณีสงกรานต์ บุคลากร มทส.(8 เม.ย. 2559)

พิธีรดน้ำและงานประเพณีสงกรานต์ บุคลากร มทส.(8 เม.ย. 2559)

8 เมษายน 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำและงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2559 ของบุ...
รับขวัญเจ้า..สู่เหย้า รพ.มทส. (4 เม.ย.2559)

รับขวัญเจ้า..สู่เหย้า รพ.มทส. (4 เม.ย.2559)

4 เมษายน 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ "รับขวัญเจ้า สู่เหย้า รพ.มทส." สำหรับพนักงานใหม่ที่เริ่...
    ทำบุญตักบาตรสามเณร 30 รูป (4 เม.ย. 2559)
    อบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT
    การอบรม Early Management In Acute Ischemic Stroke
    โครงการอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ โดย ปภ.เขต5 นครราชสีมา


ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สอบรอบวันที่ 18 มี.ค. 2559)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สอบรอบวันที่ 18 มี.ค. 2559)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สอบรอบวันที่ 18 มี.ค. 2559)
รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560
    แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพ
    พร้อมรับผู้ประกันตน โครงการประกันสังคม ปี2559
    การประชุมวิชาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
    การประชุมวิชาการ Hybrid OR Solution and CVT Clinical Top...
    กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก 2558
    การอบรม "การใช้งานเครื่องติดตามสัญญาณชีพ"


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)