หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
ประกาศปรับค่าบริการทันตกรรม

ประกาศปรับค่าบริการทันตกรรม

ประกาศปรับค่าบริการทันตกรรม (คลินิกในเวลาและนอกเวลา)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตร รพ. 2P Safety

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตร รพ. 2P Safety

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตร รพ. 2P Safety
รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา

รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา

รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st S...
    เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกโรงทาน
    ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562
    ผู้ประกันตน ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
    ประกาศเรียกเก็บคืนยาลดความดัน LANZAAR
    ประกาศ ปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562
    เปลี่ยนแปลงสถานที่บริการคลินิกสูตินรีเวช


TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019

TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019

รพ.มทส. จัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ในงาน "TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019" รวมพลคนชอบวิ่ง โ...
กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. และศูนย์สุขภาพช่องปา...
ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม และประเมินโรงพยาบาล เครือข่ายที่ 3

ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม และประเมินโรงพยาบาล เครือข่ายที่ 3

22 ตุลาคม 2562 ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดี พร้อมคณาจารย์แพทย์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ก...
คอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกศุล ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต

คอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกศุล ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต

คอนเสิร์ตสาธารณกุศล ชื่อโครงการ “ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส.” ศิลปินโดยนายอนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ “บ...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

14 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดตั้งโรงทาน น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋...
วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562

วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทย...
    ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 62
    ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยอคิตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
    กิจกรรมปลูกต้นไม้ รพ.มทส. ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมหิดล
    โครงการ Happy doctor กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ


- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง พนักงานเคบื่อนย้ายผู้ป่วย,พนักงานขับรถ) 
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร 
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนนุษย์
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน 2563 (รอบที่1) (สาขาศัลยศาสตร์,สาขาอายุรศาสตร์,กุมารเวชศาสตร์,สาขาออโธปิดิกส์)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นักรังสีเทคนิคและพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร และ พนักงานเภสัชกรรม
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานรับ-ส่งวิทยุ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ,พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และพนักงานโลจิสติกส์(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
- รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการเพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2563
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานรับ-ส่งวิทยุ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (เพิ่มเติม)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)