หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome เพิ่มเพื่อน


วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563

เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันพยาบาลสากล ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดกิจกรรม เพื่อล...
ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น

ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนิน...
มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield)  พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield) พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

31 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร...
รพ.มทส.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ชาวโคราชร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากผ้า

รพ.มทส.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ชาวโคราชร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากผ้า

13 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมออกบูธ การให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรค COVID -19 การล้...
โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้มีจิตศรัทธา ออกหน่วยแพทย์เค...
    รพ.มทส. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ จัดหน่วยแพทย์ รักษาฟรีชาวเมืองคอน
    รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill
    ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นครชัยบุรินทร์
    มทส. มอบถุงยา “พอเพียง ที่เพียงพอ” จำนวน 772 ใบให้กับ รพ.มทส.


- ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการแพทย์) 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (นักวิชาการสาธารณสุข แผนกสร้างเสริมสุขภาพ) 
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักประกันสุขภาพ,พนักงานธุรการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานธุรการ)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ช่างทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกศูนย์สุขภาพช่องปากในเวลา)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(ตำแหน่งช่างทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง(สัญญาจ้าง 1 ปี)และพนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ(นักวิชาการสาธารณสุข, พนักงานธุรการ)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการศึกษา แผนกการศึกษาและวิชาการทางการแพทย์)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 12/2563 (เจ้าพนักงานควบคุมงาน,พนักงานซ่อมบำรุง,พนักงานขนส่ง)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 11/2563 (นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นักรังสีเทคนิค,นักกิจกรรมบำบัด,นักแก้ไขการพูด,พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานธุรการ)
- ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสหกิจครั้งที่ 9/2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ,เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง,พนักงานซ่อมบำรุง)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,นักวิชาการโภชนา,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร,เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิการรักษา และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด,พนักงานผู้ช่วยเภสัช,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).