หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิจ่ายตรง เบิกกรมบัญชีกลาง

ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิจ่ายตรง เบิกกรมบัญชีกลาง

ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิจ่ายตรง เบิกกรมบัญชีกลาง
แค่ถ่ายแล้วทำบุญได้เลย

แค่ถ่ายแล้วทำบุญได้เลย

แค่ถ่ายแล้วทำบุญได้เลย ร่วมบริจาคง่ายๆผ่านทาง "QR CODE"
ประกาศงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางช่วงสงกรานต์ 2561

ประกาศงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางช่วงสงกรานต์ 2561

ประกาศงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางช่วงสงกรานต์ 2561
จำหน่ายเสื้อการกุศล "ก้าวต่อไปเพื่อโคราช" เพื่อ 3 โรงพยาบาล

จำหน่ายเสื้อการกุศล "ก้าวต่อไปเพื่อโคราช" เพื่อ 3 โรงพยาบาล

จำหน่ายเสื้อการกุศล "ก้าวต่อไปเพื่อโคราช" เพื่อ 3 โรงพยาบาล
    โครงการก้าวต่อไปเพื่อโคราช เพื่อ 3 โรงพยาบาล
    รพ.มทส.ปั่นปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติฯ
    โครงการอบรม "เทคนิคการปรับพฤติกรรม เด็กวัยซน"
    ขอเชิญนักศึกษา มทส. ร่วมประกวดหนังสั้นหรือแอนิเมชั่น
    ลดการใช้ถุงพลาสติก
    รพ.มทส. ร่วม "ลดโลกร้อน"


ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง  จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

15 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหาร รพ.มทส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เข้าอบรม หลักสู...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดตรัง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดตรัง

รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเป็นหน่วย แพทย์ความร่วมมือระหว่าง กฟภ.ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ นักศึกษ...
ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเท...
การอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”

การอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” ให้กับบุคลากร SU...
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสีมาบริรักษ์

ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสีมาบริรักษ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสีมาบริรักษ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในส่วนงา...
    กิจกรรม งานเลี้ยงขอบคุณโครงการ “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ 3 โรง...
    การซ้อมแผนรองรับผู้บาดเจ็บผลัดตกจากที่สูง (Code J)
    ยินดีต้อนรับ อาจารย์เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
    ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2561


- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 10/2561 (วิศวกรเครื่องกลและนักจิตวิทยาคลินิก)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 11/2561 (พยาบาลแผนกไตเทียมและพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกไตเทียม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการแพทย์ใช้ทุนและเพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่3)
- รับพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 10/2561 (ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล,นักจิตวิทยาคลินิก)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ รอบประกาศสอบครั้งที่ 8/2561 , 9/2561 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า โปรแกรมเมอร์)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 9/2561
- รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2561 (รอบ 3)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ครั้งที่ 9/2561 เพิ่มเติม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/61 และ 9/61
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ (นักวิชาการสาธารณสุข)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ (พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการแพทย์ใช้ทุนและเพิ่มพูนทักษะ 2561 (รอบ2)
- ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการแพทย์ใช้ทุนและเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 (รอบ2)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ (นักจิตวิทยาและนักกายภาพบำบัด)
- แจ้งสอบสัมภาษณ์ โครงการแพทย์ใช้ทุนและเพิ่มพูลทักษะ ประจำปี 2561 รอบที่2© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)