โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขออภัยในความไม่สะดวกอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำวิสาหกิจ <<
(ผู้สอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2557)