ระบบประเมินผลการทำงานพนักงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดระบบให้ประเมินพนักงานประจำปี 2566

 

ท่านสามารถทำการประเมินพนักงานประจำปี 2566 ได้ในวันที่ 1-20 สิงหาคม 2566
พนักงานที่อายุงานไม่ถึง 6 เดือน จะไม่ถูกประเมิน (ตั้งแต่รหัส 566224 เป็นต้นไป)

หากท่านมีปัญหาการใช้งาน สามารถเข้ากลุ่มไลน์เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบ โดยแสกน QR Code ด้านล่างนี้

เบอร์ติดต่อ   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 6803 (เฟิร์น)   แผนกสารสนเทศ โทร. 6702 (ธีร์)

    

ปรับปรุงเมื่อ  18/7/2566 14:15:10  อ่านแล้ว  102