อัลบั้ม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2556


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 25...

อัลบั้มรูปภาพ


ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2556

ศูนย์การแพทย์ มทส. ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มีนาคม 2556 พร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส. กล่าวต้อนรับโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ มทส. พร้อมทีมคณะผู้บริหาร การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ ในการปรับตัวเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดจากหัวหน้างานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรม SUT Tour รอบรั้ว มทส. สำหรับพนักงานใหม่ทุกท่านด้วย..© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)