อัลบั้ม หน่วยประชาสัมพันธ์ SMC (7 มี.ค. 2556)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยประชาสัมพันธ์ SMC (7 มี.ค. 2556)

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยประชาสัมพันธ์ SMC (7 มี.ค. 2556)

หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนำคณะเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฟาร์ม มทส. กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปโดย ผศ. ดร. อารักษ์ ธีรอำพน รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป ณ ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)