อัลบั้ม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร 2556(Organization Development 2013) รุ่น2


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร 2556(Organiz...

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร 2556(Organization Development 2013) รุ่น2

ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556 (Organization Development 2013) เรื่อง “การพัฒนาการทำงานเป็นทีม” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน ณ วังแก้วรีสอร์ท จ.ระยอง การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย พร้อมการแข่งขันกีฬามหาสมุทร ซึ่งมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาฯ อย่างพร้อมเพรียง© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)