อัลบั้ม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม ...

อัลบั้มรูปภาพ


ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

3 พฤษภาคม 2556 ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส. โดยมีพนักงานใหม่จำนวน 12 ท่าน กล่าวต้อนรับโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ มทส. พร้อมทีมผู้บริหาร การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ ในการปรับตัวเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดจากหัวหน้างานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรม SUT Tour รอบรั้ว มทส. สำหรับพนักงานใหม่ทุกท่านด้วย..© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี