อัลบั้ม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่14


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่14

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่14

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 14 "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้" วิทยากรโดย อ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้แก๊ส LPG,NGV การดับเพลิงแก๊สด้วยมือเปล่า การดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง การหนีไฟอย่างปลอดภัย พร้อมการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงด้วยวิธีต่างๆ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง OSCE อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ F9..© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)