อัลบั้ม อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) รพสต.ศีรษะละเลิง


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) รพสต.ศีรษะละเลิง

ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง วิทยากรโดย อ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม รพสต.ศีรษะละเลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)