อัลบั้ม มาล้างมือกันเถอะ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | มาล้างมือกันเถอะ

อัลบั้มรูปภาพ


มาล้างมือกันเถอะ

ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความสะอาด ปลอดภัยห่างใกลจากเชื้อโรคร้าย โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การล้างมืออย่างถูกวิธี ถูกขั้นตอนแก่ผู้มารับบริการภายในศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการล้า­งมืออยู่เสมอ รวมทั้งมีพฤติกรรมการล้างมืออย่างเหมาะสม ...


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี