อัลบั้ม วันอัลไซเมอร์โลก 2556 "ดูแลด้วยหัวใจ ผู้สูงวัย อัลไซเมอร์"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | วันอัลไซเมอร์โลก 2556 "ดูแลด้วยหัวใจ ผู้สูง...

อัลบั้มรูปภาพ


วันอัลไซเมอร์โลก 2556 "ดูแลด้วยหัวใจ ผู้สูงวัย อัลไซเมอร์"

วันนี้ 20 กันยายน 2556 ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันอัลไซเมอร์โลก" ตามที่องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer's Disease International ; ADI) ได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันอัลไซเมอร์โลก" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคน เห็นความสำคัญและเข้าใจโรคนี้กันมากขึ้น โดยภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุ โดย อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ การบริการวัดความดันโลหิต การทำแบบประเมินสมรรถภาพสมองเบื้องต้น แบบประเมินสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่นดนตรี พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส.(อาคารหอพัก)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)