อัลบั้ม การอบรม "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรม "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน"

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรม "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน"

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการพูด การนำเสนอของบุคลากร ศูนย์การแพทย์ มทส. จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน" วิทยากรโดย คุณเดชากรณ์ สำราญดี กิจกรรมครั้งนี้ถือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร เพื่อนำไปเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะการบรรยาย การนำเสนอ และการพูดในที่ชุมชน โดยในกิจกรรมมีทั้งการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 และ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส.(อาคารหอพักฯ)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)