อัลบั้ม ทีมสุขาภิบาลอาหาร @งานเกษตรสุรนารี 2557


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ทีมสุขาภิบาลอาหาร @งานเกษตรสุรนารี 2557...

อัลบั้มรูปภาพ


ทีมสุขาภิบาลอาหาร @งานเกษตรสุรนารี 2557

ศูนย์การแพทย์ มทส. ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล และทีมสุขาภิบาลอาหาร ภายในงานเกษตรสุรนารี 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2557 ทั้งนี้เพื่อตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ของร้านอาหารต่างๆ ภายในบริเวณงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ นำทีมโดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ และทีมอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)