อัลบั้ม สัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา มทส. (09-09-2014)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา มทส. (...

อัลบั้มรูปภาพ


สัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา มทส. (09-09-2014)

เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคณะทำงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2557" ขึ้น โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิ รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ,ดวงตาน่าถนอม ต้านภัยยาเสพติด, กิจกรรมจากชมรม To Be Number One, ชมรมเชียร์ลีดเดอร์, ชมรมดนตรีสากล พร้อมการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการออกร้านบริการวัดสายตาประกอบแว่น จากห้างร้านต่างๆ กว่า 8 ร้าน ณ อาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม1 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย. 2557© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)