อัลบั้ม อบรม "พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรม "พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ"

อัลบั้มรูปภาพ


อบรม "พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ"

อบรม "พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ" พนักงานใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2557© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)