อัลบั้ม ร่วมจัดนิทรรศการในงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ร่วมจัดนิทรรศการในงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณ...

อัลบั้มรูปภาพ


ร่วมจัดนิทรรศการในงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

12-13 มีนาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมจัดนิทรรศการหน่วยประชาสัมพันธ์ ในงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 2558 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา พิธีเปิดวันที่ 12 มี.ค. 2558 โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารจากกรมการจัดหางาน และสังกัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดหลายท่าน รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ก็ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานหลายจังหวัด ภายในกิจกรรมมีการให้บริการรับสมัครงานจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติ อาชีพอิสระ จากฟาร์มมหาวิทยาลัย และนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 12-13 มีนาคม 2558 นี้© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)