อัลบั้ม การอบรม "กฎหมายวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และพยาบาล"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรม "กฎหมายวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรม "กฎหมายวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และพยาบาล"

12 มีนาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหัวข้อ "กฎหมายวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และพยาบาล (Law and Health Executive Administrators)" สำหรับพนักงานกลุ่มปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล วิทยากรโดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางการแพทย์ของประเทศไทย พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย อ.นพ ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการฯ มีบุคลากรฝ่ายการพยาบาลและจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)