อัลบั้ม อบรมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึก...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา มทส.

25 มีนาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการสร้างเสิรมสุขอนามัยที่ดี แก่บุคลากรและนักศึกษา มทส. (รุ่นที่ 2) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรและนักศึกษา มทส. ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน การอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนัก และการสร้างแรงบันดาลใจ ในการรักษาสุขภาพ และมุ่งมั่นในการสร้างเสิรมสุขภาพให้แข็งแรง ในกิจกรรมได้จัดให้มีการอบรมในเรื่อง อาหาร อารมณ์ และการออกกำลังกาย โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการลดความอ้วนและทำได้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการสาธิตการออกกำลังกายแบบง่ายๆ ทุกคนสามารถทำได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน โดยทีมเทรนเนอร์จากฟิตเนสเฟิร์ส นครราชสีมา กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)