อัลบั้ม อบรมระบบคุณภาพในโรงพยาบาล HA


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมระบบคุณภาพในโรงพยาบาล HA

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมระบบคุณภาพในโรงพยาบาล HA

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแผนกคุณภาพ จัดอบรมในหัวข้อ "ระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาล" ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. ซึ่งเป็น Session พิเศษสำหรับผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้าแผนก, Facilitator ของแต่ละแผนก, ประธานและเลขานุการในแต่ละคณะอนุกรรมการบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อให้กระบวนการต่อยอด การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้ลงสู่แผนกได้อย่างครอบคลุม© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)