อัลบั้ม การอบรมสิทธิการรักษาในโรงพยาบาล


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมสิทธิการรักษาในโรงพยาบาล

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมสิทธิการรักษาในโรงพยาบาล

ทีมแผนกการเงิน จัดการอบรมหัวข้อ "สิทธิการรักษาในโรงพยาบาล" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สิทธิการรักษาของผู้รับบริการ เพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานบริการส่วนหน้า และผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้รับบริการทุกแผนก กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)