อัลบั้ม กิจกรรมเต้นแอโรบิค


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมเต้นแอโรบิค

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมเต้นแอโรบิค

29 เมษายน 2558 โครงการสุขภาพดี๊ดี A NEW ME coming soon จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย Aerobic Dance ให้กับบุคลากรที่สนใจ ได้ออกกำลังกายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเสิรมสุขภาพที่ดี ให้แก่บุคลากร โดยวันนี้ เป็นวันแรกของการเริ่มการออกกำลังกายในโครงการ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากแผนกต่างๆ เป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)