อัลบั้ม บริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | บริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพัน...

อัลบั้มรูปภาพ


บริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ จัดโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน จาก 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา กว่า 3,500 คน กิจกรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี