อัลบั้ม สุขภาพดี้ดี A New Me coming soon (การวางแผนการออกกำลังกาย)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สุขภาพดี้ดี A New Me coming soon (การว...

อัลบั้มรูปภาพ


สุขภาพดี้ดี A New Me coming soon (การวางแผนการออกกำลังกาย)

26 พฤษภาคม 2558 โครงการสุขภาพดี้ดี A New Me coming soon จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การวางแผนการออกกำลังกายอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด" วิทยากรโดย คุณสยุมภู วะชะนะจันทร์ ผู้จัดการองค์กร ภาคอีสาน จาก Fitness First สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)