อัลบั้ม บริการนอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | บริการนอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนคร...

อัลบั้มรูปภาพ


บริการนอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา

10 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกให้บริการเจาะเลือดสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา ณ สำนักงานการไฟฟ้าฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่พนักกงานการไฟฟ้าฯ ที่จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)