อัลบั้ม การอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรงานด้านการพยาบาล (Train The Trainer For Nurse)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรงานด้านการพ...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรงานด้านการพยาบาล (Train The Trainer For Nurse)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายการพยาบาล ได้มีการสร้างทีมพยาบาลพี่เลี้ยงและพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง ของฝ่ายการพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลพนักงานใหม่ของฝ่ายการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพยาบาลพี่เลี้ยงยังมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปฏิบัติการทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกความพร้อมในการเป็นวิทยากรที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับพยาบาลพี่เลี้ยง จึงได้จัดหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน Train of The Trainers for Nurse SUTH ฝ่ายการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ” โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ วิทยากรโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล และคุณเดชากรณ์ สำราญดี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)