อัลบั้ม หน่วยคัดกรอง MERS-CoV และบริการหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยคัดกรอง MERS-CoV และบริการหน่วยปฐ...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยคัดกรอง MERS-CoV และบริการหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้บริการหน่วยคัดกรองและเฝ้าระวังโรคเมอร์ส และบริการหน่วยปฐมพยาบาล ในกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่28 ( The 28th International Young Physicist' Tournament : IYPT 2015) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)