อัลบั้ม Welcome to SUTH all New Staff (ปฐมนิเทศแพทย์และอาจารย์แพทย์)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | Welcome to SUTH all New Staff (ปฐม...

อัลบั้มรูปภาพ


Welcome to SUTH all New Staff (ปฐมนิเทศแพทย์และอาจารย์แพทย์)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม Welcome to SUTH all New Staff (ปฐมนิเทศแพทย์และอาจารย์แพทย์) กล่าวต้อนรับโดยศาสตราจารย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)