อัลบั้ม การประชุมวิชาการ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุมวิชาการ

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุมวิชาการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพของแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งที่ 1 (1st Symposium in Vascular Access Surgery for Hemodialysis) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคไต สามารถให้คำแนะนำ ดูแลผู้ป่่วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อฟอกไต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่แรกรับ จนถึงระยะพักฟื้น ตลอดจนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับกับการทำงานได้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน เพื่อสามารถให้การบริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างพึงพอใจ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)