อัลบั้ม กิจกรรมพิเศษ..วันแม่2558


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมพิเศษ..วันแม่2558

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมพิเศษ..วันแม่2558

10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558 โดยจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "มะเร็งร้าย อันตราย ที่ผู้หญิงควรระวัง" วิทยากรโดย อ.พญ.ปัทมา ทองดี อาจารย์ประจำสาขาสูติศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวัคซีนปัองกันปากมดลูก การตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น จากหน่วยงานต่างๆ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ชั้น2 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)