อัลบั้ม ต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกร...

อัลบั้มรูปภาพ


ต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา

25 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในโอการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และระบบการให้บริการผู้ป่วยและการจัดสถานที่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยเด็ก ตลอดจนการหาแนวทางความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคต© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)