อัลบั้ม โครงการ Back to school ครั้งที่7 ร่วมกับส่วนอาคารและส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการ Back to school ครั้งที่7 ร่วมกับ...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการ Back to school ครั้งที่7 ร่วมกับส่วนอาคารและส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

27 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดหน่วยบริการให้ความรู้ด้านสุขอนามัย แก่นักเรียนโรงเรียนอ่างห้วยยาง ในโครงการ Back To School ครั้งที่7 ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่และส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทีมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทันตาภิบาล สอนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องเรื่องการล้างมือ การป้องกันโรคระบาดต่างๆ รวมถึงการดูแลช่องปากและการแปรงฟัน แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)