อัลบั้ม มทส. ร่วมใจสร้างสวนการเรียนรู้ฯ มอบโรงเรียนอ่างห้วยยาง ภายใต้โครงการ “พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | มทส. ร่วมใจสร้างสวนการเรียนรู้ฯ มอบโรงเ...

อัลบั้มรูปภาพ


มทส. ร่วมใจสร้างสวนการเรียนรู้ฯ มอบโรงเรียนอ่างห้วยยาง ภายใต้โครงการ “พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7”

มทส. ร่วมใจสร้างสวนการเรียนรู้ฯ มอบโรงเรียนอ่างห้วยยาง ภายใต้โครงการ “พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7” มทส. จัดโครงการ“พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 7” บุคลากร และนักศึกษาร่วมแรง ร่วมใจสนับสนุน ระดมทุนจัดสร้างสวนการเรียนรู้พัฒนาการทางสมองเด็ก ปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมแก่นักเรียน มอบให้แก่โรงเรียนอ่างห้วยยาง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในพันธกิจการเป็นสถาบันคู่เคียงและเป็นที่พึ่งของสังคม โดยกิจกรรมครั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใด้ออกหน่วยให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล วัดความดันโลหิต บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)