อัลบั้ม “สุขภาพดี อยู่ในมือเรา ชาว SUTH”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | “สุขภาพดี อยู่ในมือเรา ชาว SUTH”

อัลบั้มรูปภาพ


“สุขภาพดี อยู่ในมือเรา ชาว SUTH”

โครงการรณรงค์การล้างมือสำหรับบุคลากร “สุขภาพดี อยู่ในมือเรา ชาว SUTH” 14 กันยายน 2558© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)