อัลบั้ม การประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี2558


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประ...

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี2558

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 นครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ในหัวข้อ "ขยับวันละนิด ชีวิตไกลโรค" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการออกกำลังกาย การสร้างเสิรมสุขภาพ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ อันนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพในท้องถิ่น ภายในกิจกรรมมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเสวนาด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และภายใน กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)