อัลบั้ม การประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC Forum ครั้งที่ ๙ (2 ธ.ค. 2558)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC ...

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC Forum ครั้งที่ ๙ (2 ธ.ค. 2558)

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC Forum ครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ “คุณภาพทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)” วันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ในกิจกรรมครั้งนี้..ผลงานนวัตกรรม Innovation ของ รพ.มทส. เข้ารอบการนำเสนอผลงานวิชาการ 2 ผลงาน ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการกระจายยาและการบริหารยาผู้ป่วยใน 2. โปรแกรมการจัดการผลการตรวจสุขภาพอัจฉริยะ Smart Check Up© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)