อัลบั้ม คณะวิทยากรผู้เข้าเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Audit) ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล HA (18 ธ.ค. 2558)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | คณะวิทยากรผู้เข้าเยี่ยมสำรวจภายใน (Inter...

อัลบั้มรูปภาพ


คณะวิทยากรผู้เข้าเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Audit) ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล HA (18 ธ.ค. 2558)

คณะวิทยากรผู้เข้าเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Audit) ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล HA (18 ธ.ค. 2558)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)