อัลบั้ม อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่ายวิทยาศาสตร์สิปปนนท์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่ายวิทยาศาสต...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่ายวิทยาศาสตร์สิปปนนท์

17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทีมวิทยากรอบรมหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาจิตอาสา ค่ายวิทยาศาตร์สิปปนนท์ ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)