อัลบั้ม โครงการอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ โดย ปภ.เขต5 นครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ โดย ปภ....

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ โดย ปภ.เขต5 นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรพร้อมอุปกรณ์และรถพยาบาลฉุกเฉิน ในการอบรมโครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต5 นครราชสีมา ซึ่งในการอบรมมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกอบรมเข้มภาคปฏิบัติ พร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ ในสถานการณ์จำลอง โดยมีทีมหน่วยกู้ชีพจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม กว่า 60 คน© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)