อัลบั้ม การอบรม Early Management In Acute Ischemic Stroke


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรม Early Management In Acute...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรม Early Management In Acute Ischemic Stroke

22 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหัวข้อ การอบรม Early Management In Acute Ischemic Stroke เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย Strok ในระยะเริ่มต้น สำหรับทีมสหวิชาชีพ วิทยากรโดย ผศ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)