อัลบั้ม อบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT

22-23 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแผนกสร้างเสริมสุขภาพฯ จัดอบรม22-23 มีนาคม 2559จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team: SRRT) วิทยากรโดย ผศ.พญ.พักตรวิมล ลักษณศึกษษกร , คุณอิสริยา ฉนำกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จาก สสจ.นม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่ทีม SRRT และบุคลากรที่รับผิดชอบงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค มีการรายงาน ตลอดจนสามารถสอบสวนหาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ พิธีเปิดโดย นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)