อัลบั้ม ประชุมวิชาการ E-Bidding


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ประชุมวิชาการ E-Bidding

อัลบั้มรูปภาพ


ประชุมวิชาการ E-Bidding

3 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : E-Bidding) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้แก่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อันนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา รวมทั้งทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในหน่วยต่างๆ พิธีเปิดการประชุมโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)