อัลบั้ม การอบรม "Nutrition Assessment In Critically ill Patient"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรม "Nutrition Assessment In C...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรม "Nutrition Assessment In Critically ill Patient"

24 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ "Nutrition Assessment In Critically ill Patient" บรรยายโดย ผศ.ดร.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ สาขาวิชาโภชนนวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีทีมสหวิชาชีพเข้ารับฟังการบรรยายกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)