อัลบั้ม รับการเยี่ยมตรวจประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่2


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รับการเยี่ยมตรวจประเมินระดับการพัฒนาคุณภา...

อัลบั้มรูปภาพ


รับการเยี่ยมตรวจประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่2

15 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ตามที่ รพ.มทส. ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพมาโดยลำดับ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)