อัลบั้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ MED-DENT สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ MED-DENT สัมพันธ์ ประจ...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ MED-DENT สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

4 มิถุนายน 2560 ทีมอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ MED-DENT สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา ณ รพสต.ท่าจะหลุง ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)