อัลบั้ม โครงการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ (Health Needs Assessment)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ (Health Needs Assessment)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ (Health Needs Assessment) ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับเขต การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และจัดทำ Health Needs Assessment ระดับเขต และสามารถนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ออกแบบการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Global budget ระดับเขต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 55 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)