อัลบั้ม บรรยายความรู้ด้านสุขภาพ กฟภ.เขต3 นม.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | บรรยายความรู้ด้านสุขภาพ กฟภ.เขต3 นม.

อัลบั้มรูปภาพ


บรรยายความรู้ด้านสุขภาพ กฟภ.เขต3 นม.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมโครงการ Happy work place กับ กฟภ.เขต 3 นม. โดยจัดบริการการบรรยายความรู้คู่สุขภาพ โดย พญ.รักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ลดพุง ลดโรค" ให้แก่บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม กฟภ.เขต3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)