อัลบั้ม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี...

อัลบั้มรูปภาพ


ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง ขั้นต้น และวิธีการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง ปลอดภัย อีกทั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ พนักงานรวมถึงองค์กร กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)