อัลบั้ม โครงการ BACK TO SCHOOL IX


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการ BACK TO SCHOOL IX

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการ BACK TO SCHOOL IX

19 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมให้ความรู้คู่ด้านสุขอนามัยสำหรับเด็ก และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ BACK TO SCHOOL พี่ช่วยน้อง ครั้งที่9 โดยความร่วมมือของส่วนอาคารสถานที่ และส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในกิจกรรมได้มีการจัดการบรรยายและกิจกรรมการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือ การแปรงฟัน และการคัดแยกขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)