อัลบั้ม อบรมวิชาการ : HIV Occupational post Exposure Prophylaxis


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมวิชาการ : HIV Occupational post...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมวิชาการ : HIV Occupational post Exposure Prophylaxis

2 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมวิชาการ “HIV Occupational post Exposure Prophylaxis” วิทยากรโดย พญ.รักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี