อัลบั้ม อบรมวิชาการ : HIV Occupational post Exposure Prophylaxis


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมวิชาการ : HIV Occupational post...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมวิชาการ : HIV Occupational post Exposure Prophylaxis

2 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมวิชาการ “HIV Occupational post Exposure Prophylaxis” วิทยากรโดย พญ.รักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)