อัลบั้ม หน่วยคัดกรองไข้หวัดใหญ่ กิจกรรรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยคัดกรองไข้หวัดใหญ่ กิจกรรรปฐมนิเทศนัก...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยคัดกรองไข้หวัดใหญ่ กิจกรรรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

เพื่อการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พร้อมนักศึกษาช่วยงาน จัดบริการหน่วยคัดกรองไข้หวัดใหญ่ ให้แก่นักศึกษา มทส. ระหว่างวันที่20-22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรรต้อนรับศึกษาใหม่ 2560 โดยหน่วยคัดกรองฯ ได้ให้บริการในกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมรับน้องสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)