อัลบั้ม การบรรยายวิชาการ “เพราะทอนซิล ไม่ใช่แค่ทอนซิล”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การบรรยายวิชาการ “เพราะทอนซิล ไม่ใช่แค่...

อัลบั้มรูปภาพ


การบรรยายวิชาการ “เพราะทอนซิล ไม่ใช่แค่ทอนซิล”

9 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมวิชาการหัวข้อ Begin (Whit TONSIL) again “เพราะทอนซิล ไม่ใช่แค่ทอนซิล” วิทยากรโดย พญ.นันท์นภัส ประดุจเดชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยมีแพทย์พยาบาล และบุคลากรทาง การแพทย์ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)